Bågskytte


Användandet av pil och båge sträcker sig 70 000 år tillbaka för bytesjakt och för cirka 10 000 år började det användas i krig. De engelska långbågarnas effektivitet omnämns särskilt i Storbritannien på 1300-talet. På 1600-talet började man också tävla och under 1950-talet växte sporten bågskytte fram på allvar i Sverige . Vi tävlar idag både inomhus, på stora fält utomhus och på mål utplacerade i skogen. Sporten är en del av sommar-OS sedan 1972.

Bågskytte kan man utöva under hela året och det är en mycket lämplig idrott vare sig man ser det som en hobby eller om man vill tävla. Det finns fem olika tävlingsklasser: Barebow, Compound, Longbow, Recurve och Traditional.

Svenska Bågskytteförbundet har 160 registrerade bågskytteföreningar fördelade på 11 distriktsförbund. Karlstads Bågskytteklubb tillhör Västra Svealands Bågskytteförbund. Bågskytteförbundet har även tagit fram en riktigt bra och innehållsrik gratisapp ”Bågskytte för alla” som kan rekommenderas för skyttar och anhöriga. I vår klubb har vi även tagit fram en liten informationsbroschyr: Bågskyttebroschyr från Karlstads Bågskytteklubb

Tävlingsronder

Regelverk kring bågskyttetävlingars klasser och skjutavstånd för olika ronder finns på sidorna Klassindelning och Skjutavstånd

Tavelrond

Taveltävlingar sker året runt. Inomhus gäller oftast 12 och 18 meter. Utomhus skjuter man mellan 20 till 90 meter

3D-rond

3D är en skogsrond där man skjuter på gummidjur i olika storlekar på omärkta avstånd upp till 45 meter.

Fältrond

Fältskytte sker på både märkta och omärkta skogsbanor med olika avstånd för olika tapetstorlekar och klasser

Jaktrond

Jaktronden är en svensk tävlingsrond där djurtapeter av olika storlekar används på omärkta avstånd upp till 60 m

At the Marks

At the Marks är en medeltida tävlingsform där det gäller att komma närmast en liten sköld med lobbskott