2017. Juniorsolstaträffen


Calle, Leo, Marcus, Alexander, Mira, Hanna, Jacob, Matilda och Caroline

Resultatlista

SBF:s resultatdatabas

2017-01-14) Klubbens första Juniorsolstaträff med nästan bara Karlstadsskyttar. Calle Staaf från Älvenäs var dagens gäst.