Skogsbanorna


Magnus Gruvborg, Karlstads BK
På Långenäs har klubben tre skogsbanor
  • Fältbanan har 12 märkta mål, 7 på den östra och 5 på den västra sidan om fältet. Blå snitsel finns. Pålar och avstånd finns utsatta.
  • Jaktbanan har 15 omärkta mål med en startpåle för maxavståndet. Rödgul snitsel finns. Det längsta skjutavståndet finns utmärkt med en stolpe. Sedan får man välja om man vill gå fram mot målet till ett lämpligare avstånd.
  • 3D-banan har 12 omärkta mål med startpåle för maxavstånd. Blågul snitsel finns. Det längsta skjutavståndet finns utmärkt med en stolpe. Sedan får man välja om man vill gå fram mot målet till ett lämpligare avstånd.
Blå=Fältbana, Rödgul=Jaktbana och Lilasvart=3D-bana

Stor uppmärksamhet gäller för att skapa trygghet för allmänheten som rör sig i skogen. Ungdomar under 15 år ska ha vuxna med sig runt banorna: