2021. Solstapilen


Resultatlista

SBF:s resultatdatabas

2021-06-20) Detta år var det bara nio skyttar som sköt med anledning av Coronapandemin varav bara en skytt som inte var Karlstadsskytt, Leif Malm från Kil.