Styrelsen


Vid årsmötena som hålls i februari varje år väljs klubbens styrelse. Normalt är det sju styrelseledamöter och 1-2 ungdomsrepresentanter.

Ordförande: Gunnar Persson, 054-5404738

Kassör: Ann-Sofie Boström

Sekreterare: Malin Johansson

Vice ordförande: Henrik Eriksson

Vice sekreterare: Anneli Brändén

Ledamot och ungdomsträningsansvarig: Kevin Ward

Ledamot och materielansvarig: Jerry Eriksson

Ungdomsrepresentant: Calle Staaf