Styrelsen


Vid årsmötena som hålls i februari varje år väljs klubbens styrelse.

Ungdomsrepresentanter är Hanna Nilsson och Calle Staaf.