Styrelsen


Vid årsmötena som hålls i februari varje år väljs klubbens styrelse. Normalt är det sju styrelseledamöter och 1-2 ungdomsrepresentanter.

Ordförande: Gunnar Persson, 054-5404738

Kassör: Ann-Sofie Boström

Sekreterare: Anneli Brändén

Vice ordförande: Henrik Eriksson

Vice sekreterare: Malin Johansson

Ledamot och ungdomsträningsansvarig: Kevin Ward

Ledamot och materielansvarig: Daniel Olsén

Ungdomsrepresentant: Mirre Larsson