Föreningen


Karlstads Bågskytteklubb är ansluten till Svenska Bågskytteförbundet och ingår i distriktet Västra Svealands Bågskytteförbund.

Organisationsnummer802419-1630
Föreningsnummer7915-10
Bildad1951-08-31
PostadressAnn-Sofie Boström, Ålvägen 13
66340 Hammarö
E-postadresskarlstadsbk@live.se
Swishnummer123-5276571
Plusgironummer89986-4
InomhuslokalKarlbergsgatan 2A, 65224 Karlstad
UtomhusanläggningLångenäsvägen 303, 65592 Karlstad

Ansvar för arbetsuppgifter

I en ideell klubb som vår behöver medlemmar bidra i det praktiska arbetet. Ju fler som är delaktiga desto bättre, och roligare. Karlstads Bågskytteklubb har två arbetsdagar, en gång i april och en gång i september för att fixa vår utomhusanläggning på Långenäs. På dessa är alla välkomna!

Buttarna ställs ut för nybörjarträningarna

Utöver våra arbetsdagar bjuds alla medlemmar, inklusive föräldrar, årligen in till att hjälpa till med att utföra olika arbetsuppgifter. Efter årsmötet i februari skickas en enkät ut där man får säga inom vilken kategori man helst vill bidra med och vad man inte vill. Styrelsen sammanställer sedan en lista på arbetsuppgifter inom de olika kategorierna och fördelar intresserade medlemmar på dessa. Vanligtvis är detta klart under början av maj.

kategorier för arbetsuppgifter

1. Skogsbanorna fält-, jakt- och 3D
2. Tavelbanan på Långenäs
3. Sly- och gräsröjning i skog och kring stugan

4. Skötsel av Långenäs byggnader in- och utvändigt
5. Skötsel av Karlbergskolans utrymmen
6. Skjututrustningsunderhåll

7. Funktionär på egna tävlingar
8. Kiosk och grillning vid arrangemang
9. Arrangemang av trivselaktiviteter

10. Träningar som ledare
11. Träningar som assisterande ledare
12. Gruppskjutningar som funktionär

13. Klubbens administration och kommunikation
14. Styrelsearbete i framtiden