Föreningen


Karlstads Bågskytteklubb är ansluten till Svenska Bågskytteförbundet och ingår i distriktet Västra Svealands Bågskytteförbund.

Organisationsnummer802419-1630
Föreningsnummer7915-10
Bildad1951-08-31
PostadressAnn-Sofie Boström, Ålvägen 13
66340 Hammarö
E-postadresskarlstadsbk@live.se
Swishnummer123-5276571
Plusgironummer89986-4
InomhuslokalKarlbergsgatan 2A, 65224 Karlstad
UtomhusanläggningLångenäsvägen 303, 65592 Karlstad

Ansvarsgrupper

I en ideell klubb som vår behöver medlemmar bidra i det praktiska arbetet. Ju fler som är delaktiga desto bättre, och roligare. Karlstads Bågskytteklubb ett organisationsupplägg där alla medlemmar inklusive föräldrar årligen bjuds in till att vara med i olika ansvarsgrupper.

Ansvars- och arbetsgrupperna bygger på personliga intresseområden så att medlemmar kan välja den grupp där ens egna färdigheter bäst kommer till sin rätt. Varje år efter årsmötet skickar vi ut en webbenkät som hjälper oss att veta om du kan bidra och i så fall vad du vill göra så att vi kan bemanna eventuella arbetslag och kontakta dig. Flera i familjen kan svara även om bara en är betalande medlem. Man kan även vara med i flera grupper som tur är.

Följande grupper finns

1. Administrations- och kommunikationsgruppen
2. Arrangemangsgruppen
3. Kioskgruppen

4. Skötselgruppen för Långenäs och Karlbergsskolan
5. Skjututrustningsgruppen
6. Tränargruppen

7. Styrelsen

1. Administrations- och kommunikationsgruppen 

Detta är gruppen för administratörer och kommunikatörer som gillar att upprätthålla struktur i IT-systemen och vill att föreningens information ut till medlemmarna ska bli så bra som möjligt.

Gruppen ansvarar för webbadministration samt föreningsinformationen med nyheter på hemsidan och Facebook. Härutöver finns även föreningens OneDrive och e-postkonto. Man sköter rekordrapportering och LOK-stödsrapportering och medlemshantering i Idrott Online samt uppdateringar i kommunens föreningssystem med passagelistor mm. 

2. Arrangemangsgruppen 

Detta är gruppen för både de som tycker om att göra trevliga medlemsaktiviteter och fixa arrangemang.

Gruppen ansvarar för att ordna trivselkvällar och aktiviteter samt årsmöten. Man sköter samordningen av företagsskjutningar och större arrangemang med kommunen för att få unga att prova på. Våra tävlingar arrangeras av denna grupp som ser till att funktionärer, priser och förnödenheter finns.

3. Kioskgruppen

Detta är gruppen för de som kan tänka sig att ställa upp i kiosken på våra egna tävlingar och arrangemang. Det är en lämplig uppgift för föräldrar till våra unga skyttar.

Gruppen ansvarar för att stå i kiosken eller grilla på våra egna arrangemang som äger rum cirka fem gånger per år. Normalt är det pass för två personer. En ansvarslista skapas för att fördela tiderna över året.

4. Skötselgruppen för Långenäs och Karlbergsskolan

Detta är gruppen för de som gillar att jobba praktiskt med händerna och inte är rädd för att ta i.

Gruppen ansvarar för att klubben ska ha fungerande tävlingsbanor (jakt, 3D, fält och tavla), lokaler och välstädade utrymmen med det underhåll som krävs. Man ansvarar även för att arbetsdagar på Långenäs ska bli effektiva. På dessa bjuds alla medlemmar in.

5. Skjututrustning 

Detta är gruppen för prylintresserade pysslare som gillar hantverk och att reparera saker.

Gruppen ansvarar för den skjututrustning som vi har för nya skyttar. Främst är det barebows, men även longbows som behöver tas om hand. Man ansvarar för att materialdagarna ska bli effektiva där alla medlemmar är välkomna.

6. Träningsgruppen

Detta är gruppen för skjutteknikintresserade och pedagoger som tycker om att dela med sig av sin kunskap till andra och få skyttar i alla åldrar att tycka att det är roligt att skjuta pilbåge.

Gruppens medlemmar är ledare på antingen nybörjarträningar, steg 1 eller utvecklingsträningar på steg 2. Man hjälper även till på företagsskjutningar när det är möjligt. I gruppen finns även tränarkompetens för att hålla SBF:s tränarutbildningar.

Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötena i februari. I den årliga enkäten är svaret en hjälp för valberedningen inför de kommande årsmötena.