Förbättra skyttet


Orsaken till att pilen träffar där den gör beror på olika saker som vi kan påverka

Det finns mycket skrivet genom åren om skjuttekning och trimning av materialet för att uppnå bättre resultat. Bågskytteförbundet har även tagit fram en riktigt bra och innehållsrik gratisapp ”Bågskytte för alla” som kan rekommenderas för skyttar och anhöriga. Själva har vi i klubben tagit fram en liten broschyr som sammanfattar mycket av det viktigaste att tänka på.

mental träning

Bågskytte är till stora delar en mental sport där idrottspsykologin påverkar din prestation och hur du mår. RF-SISU har för detta ändamål tagit fram en riktigt bra webbsida med information och övningar som vi rekommenderar.

Manualer

Nedan är några länkar till teknikskrifter som även om de har några år på nacken är mycket informativa och användbara än idag:

Word Archery tog 2015 fram en genomarbetad och omfattande träningsmanual bestående av två böcker. Manualerna översattes samma år till Svenska av Claes Colméus oc PeO Gunnars:

2008 tog PeO Gunnars fram en sammanfattande uppslagsbok för bågskytteträningarna som skulle kunna användas i studiecirkelform. Utöver detta skrev han en träningsdagbok med tips hur man skapar struktur i träningen:

Steve Ellison gjorde 1998 en sammanställning av olika metoder man kan använda för att trimma en båge och dess pilar. Texten har översatts av Claes Coméus:

KSL International Archery School of High Performance grundades och drivs av tränarna Kisik Lee och Robert de Bondt i ett försök att promota bågskytte världen över. På hemsidan har de tekniktips på skjutcykeln bland annat:

Under 2018 tog Gunnar Persson fram en checklista på en sida för skjutningens delmoment: