Handikappsystem


Prispall enligt Karlstadsmodellen där alla klasser och åldrar tävlar mot varandra på lika villkor

Det är roligt att kunna tävla mot varandra på riktigt även när man skjuter i olika klasser. Därför har vi i Karlstad tagit fram tre handikappsystem som vi tycker fungerar bra. 1) Karlstadsmodellen, 2) Trissen och 3) Matchskjutning. Vill någon testa så är det bara att ladda ner bifogade filer.

1. ”Karlstadsmodellen”

Karlststadsmodellen är ett handikappsystem för vanliga tävlingar som vi tycker fungerar bra. Den kan användas i småtävlingar för att få fram en prispall, att få fram en klubbmästare eller för att utse dagens skytt på ett SM eller annan nationell tävling.

Likställning

Principen är att alla vinnarresultat och medelresultat i JSM och SM, oavsett klass, är likvärdiga med varandra. Handikappsystemet tar med i beräkningarna att det är olika avstånd till medelvärdet beroende på klass. För skogsronder används även standardavvikelser på segerresultat genom åren för att det ska bli mer korrekt jämförelse mellan klasser.

Riktvärde för alla ronder är Compound ”elit” Herrar (CM) som alltid har 0 i handikapp. Det vill säga att CM-skyttar alltid får det slutresultat de skjuter. Alla övriga uppgraderar i princip sina skjutpoäng till ett ”CM-resultat”. 

Fördjupning

Utgångspunkten är JSM- och SM-resultaten (för tavla viktas även gällande svenska rekord in med en procentandel gentemot vinnarresultaten). Vinnarresultatet och medelvärdet för varje klass används. För medelvärdena tas de avvikande sämsta resultaten bort. Efter varje års JSM och SM sedan 2016 görs uppdateringar av filen där alla års resultat (och tavelrekord) slås ihop till ett nytt medelår som används vid beräkningarna. Det blir således allt träffsäkrare vinnar- och medelresultat för varje år.

I de fall tävlande flyttar upp en klass på exakt samma avstånd och tavelstorlek kan individens resultat räknas i systemets bägge åldersklasser. Flyttar en 60-klassare upp till elitklass räknas denne även i 50-klassen, alltså på tre ställen. För juniorer som även väljer att tävla i senior-SM görs dock inga justeringar för juniorresultat utan de räknas som seniorer. Juniorernas beräkningar utgår således bara från resultaten i JSM. I handikappsystemet ska man därför normalt tävla i sin åldersklass och inte gå upp en klass om det inte är så att man väljer att skjuta på den bättre klassens avstånd. Då är det den åldersklassen som gäller.

Resultathanteringen på din tävling

Se till att fliken Resultatlista är öppen i Excellfilen som du laddat hem. Skriv in Tävlingens namn, datum och antalet pilar på just din tävling högst upp. I skyttetabellen skriver du sedan in skyttarnas namn och skjutresultatet vid respektive klass. Räcker inte klassraderna till får du infoga nya rader och kopiera ner omräkningsformeln till dessa. Läs av det handikappberäknade slutresultatet och placeringen för respektive skytt. Om du vill ha en slutsammanställning finns ett summeringsblad som kan användas.


Excellmallar att hämta hem

(Excellfilerna ovan uppdateras efter varje SM)

2. Trissen

I Karlstad har vi även en lekfull klubbtävling med handikapp, kallad Trissen för alla medlemmar oavsett hur bra man skjuter. Inga klasser finns, bara ens skjutresultat, där man skjuter 30 pilar var under 5 gemensamma tillfällen. Handikappet ändras varje vecka utifrån vad man sköt veckan innan. Det första ingångsvärdet för deltävling 1 ska vara ett snitt för skyttens normalresultat vilket är lätt för de som tävlingsskjuter. För nya skyttar utan tävlingsresultat får de skjuta några serier inklusive uppvärmningen som man räknar upp till 30 pilar. Handikappet är 88 procent av mellanskillnaden mellan 300 och ingångsvärdet. Detta är skyttens handikappstillägg ( dock max 132 poäng) som läggs till den första serien. Allt eftersom skyttarna närmar sig 30 pilar kommer resultaten att närma sig varandra. Det faktiska skjutresultatet blir ingångsvärde för skyttens nästa deltävling. Man måste ha skjutit tre deltävlingar för att vara med i slutsammanställningen. Vinnaren för varje deltävling får en trisslott. Totalsegraren får tre trisslotter, totaltvåan två och totaltrean en trisslott.

Excellmall för Trissen

3. Matchskjutning

Även matchskjutningar kan göras med ett handikappsystem så att alla oavsett klass kan tävla mot varandra och träna på matchskjutning. Man tittar i tabellen ”Beräkning av Hkp-tillägg” för att hitta sin normalserie för 3 pilar. I tävlingsprotokollet för A- skytten och B-skytten för man in dessa värden. Efter varje trepilsserie lägger skytten till sitt Hkp-tillägg för att få jämförelseresultatet för serien. Nere till höger finns en tabell ”Matchsammanställning” där serieresultaten med Hkp-tillägg och matchpoängen 0, 1 eller 2 för respektive skytt i enlighet med tävlingsreglerna för matchskytte.

Resultatprotokoll för matchskjutning med handikapp