Handikappsystem ”Karlstadsmodellen”


Prispall enligt Karlstadsmodellen där alla klasser och åldrar tävlar mot varandra på lika villkor

Det är roligt att kunna tävla mot varandra på riktigt även när man skjuter i olika klasser. Därför har vi i Karlstad tagit fram ett handikappsystem som vi tycker fungerar bra. Vill någon testa så är det bara att ladda ner bifogade Excellfiler nederst på sidan.

Likställning

Principen är att alla vinnarresultat och medelresultat i JSM och SM, oavsett klass, är likvärdiga med varandra. Handikappsystemet tar med i beräkningarna att det är olika avstånd till medelvärdet beroende på klass. För skogsronder används även standardavvikelser på segerresultat genom åren för att det ska bli mer korrekt jämförelse mellan klasser.

Riktvärde för alla ronder är Compound Elit Herrar (CEH) som alltid har 0 i handikapp. Det vill säga att CEH-skyttar alltid får det slutresultat de skjuter. Alla övriga uppgraderar i princip sina skjutpoäng till ett ”CEH-resultat”. 

Fördjupning

Utgångspunkten är JSM- och SM-resultaten (för tavla viktas även gällande svenska rekord in med en procentandel gentemot vinnarresultaten). Vinnarresultatet och medelvärdet för varje klass används. För medelvärdena tas de avvikande sämsta resultaten bort. Efter varje års JSM och SM sedan 2016 görs uppdateringar av filen där alla års resultat (och tavelrekord) slås ihop till ett nytt medelår som används vid beräkningarna. Det blir således allt träffsäkrare vinnar- och medelresultat för varje år.

I de fall tävlande flyttar upp en klass på exakt samma avstånd och tavelstorlek kan individens resultat räknas i systemets bägge åldersklasser. Flyttar en 60-klassare upp till elitklass räknas denne även i 50-klassen, alltså på tre ställen. För juniorer som även väljer att tävla i senior-SM görs dock inga justeringar för juniorresultat utan de räknas som seniorer. Juniorernas beräkningar utgår således bara från resultaten i JSM. I handikappsystemet ska man därför normalt tävla i sin åldersklass och inte gå upp en klass om det inte är så att man väljer att skjuta på den bättre klassens avstånd. Då är det den åldersklassen som gäller.

Resultathanteringen på din tävling

Se till att fliken Resultatlista är öppen i Excellfilen som du laddat hem. Skriv in Tävlingens namn, datum och antalet pilar på just din tävling högst upp. I skyttetabellen skriver du sedan in skyttarnas namn och skjutresultatet vid respektive klass. Räcker inte klassraderna till får du infoga nya rader och kopiera ner omräkningsformeln till dessa. Läs av det handikappberäknade slutresultatet och placeringen för respektive skytt. Om du vill ha en slutsammanställning finns ett summeringsblad som kan användas.


Excellmallar att hämta hem

(Excellfilerna ovan uppdateras efter varje SM)