Skjutavstånd


Tävlingsronderna innehåller en massa kombinationer av bågar och skyttar. På denna sida har vi förtydligat vilka avstånd och tavelstorlek respektive klass ska skjuta på vid olika bågskytteronder genom att skapa en sökfunktion överst i varje ronds lista som filtrerar ut det du letar efter. Det räcker att skriva början på ordet du vill filtrera på, till exempel rec för recurve, om du inte vill skriva hela ordet.

Exempel:
Om du vill titta på skjutavståndet och tavelstorleken för Longbow för elitskyttar skriver du ”lo el” i sökrutan, så sorteras allt annat bort.
Du kan även skriva till exempel ”13” i rutan för att se vilka avstånd olika bågar ska skjuta på för skyttar under 13 år.

Förtydligande av klassindelningarna och dess nuvarande beteckning sedan oktober 2022 hittas på sidan Klassindelning

Klicka på en rond i listorna nedan för att hoppa direkt till den du är intresserad av:

Inomhusronder

Utomhusronder

Tavelronder:

Fält

3D

Jakt

Inomhusronder

Skjutavstånden på tavla inomhus är 12, 18 eller 25 meter.
Den vanligaste ronden SBF 12/18 meter skjuts med 60 pilar genomförda under två omgångar med paus emellan. Även halvronden med 30-pilar förekommer med samma avståndsregler.

Skytt med 40-tapet kan välja mellan 10-ringad tavla eller 3-spot. 

60 eller 30 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen


Utomhusronder


900-rond

En SBF 900-rond skjuts i tre omgångar med 30 pilar per omgång på olika avstånd. Man börjar på det längsta avståndet. Totalt skjuts 90 pilar.

3 x 30 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

1440-rond

En SBF 1440-rond skjuts i fyra omgångar med 36 pilar per omgång på olika avstånd. Man börjar på det längsta avståndet. Totalt skjuts 144 pilar.

4 x 36 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen. 122/80 betyder att man först skjuter på 122-tavlan, och sedan skjuter på 80-tavlan på samma avstånd.

Tillbaks till toppen

70/50-rond

En SBF 70/50 rond, även kallad 720-rond, skjuts i två omgångar med 36 pilar per omgång på samma avstånd. Totalt skjuts 72 pilar.

2 x 36 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

SBF 36-pilsrond

SBF 36-pilsrond skjuts som en omgång på samma avstånd.

36 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

600-rond (rekreation)

En 600-rond skjuts i två omgångar med 30 pilar per omgång på olika avstånd för alla utom Knatteklassen. Totalt skjuts 60 pilar.

2 x 30 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

Halv 1440-rond (rekreation)

En halv 1440-rond skjuts i fyra omgångar med 18 pilar per omgång på olika avstånd. Man börjar på det längsta avståndet. Totalt skjuts 72 pilar.

4 x 18 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen. 122/80 betyder att man först skjuter på 122-tavlan, och sedan skjuter på 80-tavlan på samma avstånd.

Tillbaks till toppen

Korren Junior, utomhus

Korren är en riksomfattande serietävling under flera veckor som SBF anordnar. Man har en vecka på sig att skjuta sitt resultat som sedan rapporteras in. För ungdomsklasserna tävlar var och en individuellt i Juniorkorren där de bästa omgångarna räknas.

Även vintertid skjuts korren, men då gäller ordinarie skjutavstånd för SBF 18/12 m.

36 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

Korren Lag, utomhus

Korren är en riksomfattande serietävling under flera veckor som SBF anordnar. Man har en vecka på sig att skjuta sitt resultat som sedan rapporteras in. Lagtävlingen är en match mot andra klubbar i olika divisioner för olika bågtyper. De tre bästa resultaten från klubben under skjutveckan rapporteras in.

Även vintertid skjuts korren, men då gäller ordinarie skjutavstånd för SBF 18/12 m.

36 pilar skjuts för respektive klass och avstånd på tavelstorlek enligt tabellen.

Tillbaks till toppen


Fältronder

Fältronden skjuts i patruller från olika pålfärger för olika klasser. Normalt skjuts en fältrond på både en omärkt och en märkt bana med 12 eller 24 mål per bana. Poängzonerna är 1-6.


Omärkt bana

Den omärkta banan har ett fast antal tavlor med olika storlekar, men avståndet varierar inom ett spann där det är upp till skytten att bedöma det faktiska avståndet. Den omärkta banan har därför något kortare maxavstånd än den märkta.

Det finns ett fast antal mål och tavlor där de olika färgerna på pålarna ger olika avståndsintervall.

Tillbaks till toppen

Märkt bana

Den märkta banan har ett fast antal tavlor med olika storlekar där även avstånden är fasta, men ordningen kan varieras.

Det finns ett fast antal mål och tavlor där de olika färgerna på pålarna ger tre fasta avstånd. Vid 6 mål per tavelstorlek är det samma tre avstånd två gånger.

Tillbaks till toppen

Skyttetabell Fält

36 eller 72 pilar skjuts för respektive klass på påle enligt tabellen. Vid motionsskytte väljer man påle fritt.

Tillbaks till toppen


3D


3D-ronden skjuts i patruller från olika pålfärger för olika klasser. Normalt skjuter man på 24 gummidjur med två pilar per mål.

Poängräkning
  • 11 poäng vid träff i ”hjärtats” innerring.
  • 10 poäng inom ”hjärtats” ytterring.
  • 8 poäng inom ”lungområdet” utanför 10-ringen
  • 5 poäng vid träff på resten av målet i kroppsfärg.
  • Träff i ett horn eller i en hov eller annat icke poänggivande område anges som miss i protokollet, med beteckningen M.

Det ska för övrigt finnas en skylt med en bild på det aktuella målet med de inre poängzonerna inritade vid väntpålen 5-10 meter från skjutpålen.

Målens storlek är inte reglerade, men de olika pålarnas färger har olika avståndsintervall enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

Skyttetabell 3D

48 pilar skjuts för respektive klass på påle enligt tabellen. Vid motionsskytte väljer man påle fritt.

Tillbaks till toppen


Jakt


Jaktronden skjuts i patruller från olika pålfärger för olika klasser på 15, 20 eller 30 mål. Den första pilen av tre som träffar innanför kroppslinjen avgör poängen. Man kan antingen skjuta en kroppsträff eller ännu hellre, innanför centrumringen. Compound har en mindre centrumring att träffa än övriga bågklasser.


De olika storlekarna på centrumringen avgör inom vilka avståndsspann pålarna får sättas för de olika klasserna. Skytten får sedan själv bedöma det faktiska avståndet.

Det finns ett fast antal mål med olika storlek på centrumringen där de olika färgerna på pålarna ger olika avståndsintervall. Kolumn C avser Compound där den inre centrumringens diameter anges till skillnad från övriga klasser B, L, R och T.

Tillbaks till toppen

Skyttetabell Jakt

Pilarna skjuts för respektive klass på påle enligt tabellen. Vid motionsskytte väljer man påle fritt.

Tillbaks till toppen

Jakt. Poängsättning

Poäng räknas endast efter den först inom poänggivande zon träffande pilen
Poänggivande pils nummer anges i skjutprotokollet (varje pil ska ha en ringmarkering med 1-3 ringar utifrån vilken pil i ordningen man skjutit). Träffar ingen pil inom poänggivande zon ska 0 poäng och pil nummer 3 noteras i skjutprotokollet.

Pilträffarna ger lägre poäng för varje pil som behöver användas enligt tabellen.

Tillbaks till toppen

Jakt. Fördelning av tavlor

De olika storlekarna på centrumringarna ska fördelas enligt nedanstående tabell där ordningen på djurtavlorna varieras på banan.

Tillbaks till toppen