Rekord


Klubbrekord

Klubbrekorden uppdateras någon gång per år. De historiska rekorden från och med 1967 har Henrik Eriksson ansvarat för att samla in och rekorden är oberoende av vilken distriktsindelning som gällt. En del ronder och åldersklasser har utgått och markeras med att de ej kan slås.

Klubbrekord i Karlstads Bågskytteklubb uppdaterad 2023-12-31

Distriktsrekord

Distriktsrekorden avser det senaste distriktet Västra Svealands Bågskytteförbund (VSBF). Från tiden innan, i Värmlands Bågskytteförbund, saknas distriktsrekord. Även distriktstävlingar som inte är nationella (Värmlandsserien och Sommarserien) samt cybertävlingar som genomförs på distans ger distriktsrekord. Inrapportering ska ske inom tre veckor från tävlingsdagen.

Distriktsrekord i VSBF (Västra Svealands Bågskytteförbund)

Rapporteringsblankett som Wordfil

Svenska rekord

Svenska rekord hanteras av Svenska Bågskytteförbundet löpande under åren. Rapportering ska ske inom 30 dagar från tävlingsdagen.

Svenska rekord (Svenska Bågskytteförbundet)

Rapporteringsblankett i Excell

Rapporteringsblankett som PDF