Traditional


Lutz Eckstein, Karlstads BK

Traditional infördes som tävlingsklass i Sverige 2013. Då kallades klassen Instinktiv, men från och med 2022 heter den Traditional. Bågen är i mångt och mycket en avskalad Barebow. Bågen är oftast delad och består av en trästock utan påskruvade vikter som har två recurverade lemmar med en enkel pilhylla utan plunger. Man får inte strängvandra utan måste ligga intill pilen med sitt fingergrepp som för Longbow, men man är friare i materialval för pilar och behöver inte ha träpil på skogsronder.

Skjutavstånden på alla ronder följer Longbow och är max 40 meter.