Tapetplaceringar och tävlingsfältet


Buttarnas storlek ska vara minst 240 cm både inomhus och utomhus.

Tapetplaceringar

Tävlingsreglerna för tapetplaceringarna i bilderna nedanför är i huvudsak beskrivna för inomhusronderna. De finns mer detaljerat beskrivna i World Archery, WA Bok 2 Kap 7.2.3.

Tapeter placerade i en horisontell centrumlinje
För centrumplacerade tapeter gäller 130 cm över golv. Detta mått gäller även utomhus, men då är toleransen större, +/- 5 cm. Minsta avstånd mellan poänggivande zoner ska normalt vara 10 cm. För två 60-tapeter på samma butt och fyra stycken vertikala trippel 40-tapeter på samma butt gäller även minimiavståndet 2 cm.
Tapeter placerade två i höjd
När 40-centimeterstapeterna behöver placeras över varandra finns ett minimi- och ett maximiavstånd från golv. Inomhus är det 100-162 cm. Utomhus är det 90-172 cm.

Tävlingsfältets mått

Tävlingsreglerna för tävlingsfältet inom- och utomhus finns mer detaljerat beskrivna i World Archery, WA Bok 2 Kap 7.1.

Avstånden för de olika gränslinjerna skiljer sig åt mellan inomhus- och utomhustävlingar utifrån tillgänglig yta.