Tävling


Det finns många nationella tävlingar som skyttar kan åka på året runt. Man hittar dem på Svenska Bågskytteförbundets tävlingssida.

Karlstads Bågskytteklubb arrangerar tävlingar som Solstapilen och Junior-Solstaträffen. År 2006 och 2012 arrangerade klubben även 3D-SM. Karlstads Bågskytteklubb är dessutom en av de klubbar som arrangerar deltävlingar i  Västra Svealands Sommarserien och det blir även ett och annat DM. Varje år kan medlemmarna även fritt deltaga i vinter- och sommarkorren samt i klubbmästerskap och ”Trissen” som är en serietävling med handikappsystem.

Anmälningar till tävlingar ansvarar varje skytt för på egen hand. Gemensamma anmälningar uppskattas av arrangörerna och sker till mästerskap. Till SM är det ett krav.

Tävlingslicens

Tävlingslicens krävs för nationellt sanktionerade tävlingar (inte Värmlandsserien, Sommarserien och korren) och föreningen ska säkerställa att skytten har den kunskap som krävs för att få en licens. Svenska Bågskytteförbundet har tagit fram en digital kunskapskontroll på Bågskyttarnas Utbildningsportal för licensintresserade, men det är klubben som avgör om skytten ska ha licens. Ansökan gör sedan klubben som också betalar licensavgiften till Svenska Bågskytteförbundet som har en sida för licensinformation där avgifterna och tillvägagångssättet framgår.

  • För seniorer från 21 år och uppåt krävs A-licens för att skjuta tävlingar. Den årliga licensavgiften betalas till föreningen. Normalt sker det i början av året i samband med medlemsavgiftens inbetalning. Föreningen betalar sedan licensen till förbundet.
  • För juniorer 13-15 år och 16-20 år krävs B-licens. Föreningen står här för alla licenskostnader.
  • För yngre upp till 12 år gäller C-licens, dock utan kostnad.

Resa till tävlingar

När vi åker och tävlar ute i landet försöker vi även samåka. Ersättningsprincipen som gäller är 5 kr/mil till föraren för var och en av passagerarna.