Årsmöte VSBF


När

2024-03-10    
14:00 – 17:00

Event Type

Mötet äger rum på Idrottens hus, Karlsgatan 28, Örebro

Anmälan: Senast den 7 mars till Fredrik Rudin via e-post: fred65@live.se eller telefon 0768-017537

Motioner: Motioner till årsmötet skall, enligt stadgarna, vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Handlingar: Verksamhetsberättelsen kommer att finnas på VSBF:s hemsida tre veckor före mötet.

 

V Ä L K O M N A

OBS. Glöm ej att ta med fullmakten.