Banorna klara på Långenäs


Under måndagskvällen den 15 april fixades våra skogsbanor och tavlorna på fältet. Vi hade god uppslutning med över 20 medlemmar på plats. Vid månadsskiftet flyttar vi ut bågskytteutrustningen och växlar veckoträningarna till att köra utomhus.

Några var ute i skogen och det fanns en del vindfällen i vägen som behöver tas om hand.

Fältbanans mål 3 har lite träd i skjutlinjen

Fältbanan var nästan skjutklar, medan jaktbanan och fältet behövde ordnas och sedan skulle hela 3D-banan sättas ut.

Samling för kvällsfika vid 19-tiden

När vi var klara med fältet blev det fikapaus där Malin fixad bröd, pålägg och dryck.

Uppdukat med en massa gott. Bara att ta sig.

Efterhand började solen gå ner och det blev svalare.

härligt med sol på arbetsdagen

Efter kvällsfikat körde 3D-gänget ett avslutande pass med snitsling och placering av de sista målen.

Stort tack till alla som hjälpte till! Nu tar vi fram arbetslistor på vad som behöver göras i övrigt under året och fördelar dessa utifrån inkomna önskemål på medlemenkäten.

Tacksamma hälsningar

Styrelsen