En bättre toalettlösning på Långenäs


Svenska Bågskytteförbundet har noterat att många utomhusanläggningar saknar bra sanitetslösningar som framför allt minskar intresset för tjejer/kvinnor och rörelsehindrade att skjuta under utesäsongen vilket skapar ett problem ur jämställdhetssynpunkt där vi kan tappa flera skyttar. Vi delar denna analys. Detta problem gäller nämligen även vår utomhusanläggning som finns på Långenäsvägen 303. Det finns nu ett torrdass i en gammal busshållplatskur från 80-talet som inte lockar många att göra sina behov. Pojkar går till en buske och kissar, men det gör inte tjejer och rullstolsanvändare. Vi vill under 2023 därför få till en bra toalettlösning som dockas mot befintlig klubbstuga där vi samtidigt kan få vatten till köket. Idag finns inget vatten alls i stugan. Beslut om detta togs på styrelsemötet den 3 oktober 2022. Då vi bara är på Långenäs under sommarhalvåret ser vi stora möjligheter till att får till en prisvärd vatten- och avloppslösning med en förbränningstoalett som inte ger någon tömningshantering. Vattnet fylls på månadsvis i en 30-literstank där det lilla tvättvatten som sköljs bort lätt kan tas om hand i en enkel BDT-lösning.

För att kunna få till denna kvalitetshöjning behöver klubben bidrag samtidigt som klubben själv står för en del av kostnaden. RF-SISU har vid ett möte med Gunnar i november tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen ställt sig mycket positiva till idén. Kommunen har redan beviljat 150 000 kr. Vi söker även bygdemedel från Regionen för förbättringar av Idrottsanläggningar och vi gör även en ansökan till VSBF. En offertförfrågan av Edsvalla bygg som byggde skjuttaket på 394 275 kr inklusive moms godkändes på klubbens styrelsemöte den 16 januari 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas uppgå till 420 000 kr.

Planritning från november 2022

Artikel om projektet i VF den 10 januari

PS. Stugan ägs av Karlstads kommun via Kultur- och fritidsförvaltningen. Vi har ett dispositionsavtal från 2014 som gått ut varför vi behöver ett nytt, gärna för en längre tid än tre år då kommunens arbete med den nya översiktsplanen inte visar ändrade framtidsplaner för bågskytteanläggningen.