Gruppskjutning


Datum/Tid
2022-12-27: 16:30 – 18:00

Plats
Karlbergsskolan


Två privapersoner

Ledare: Gunnar