Materialdag skjutmateriel


Datum/Tid
2023-11-18: 10:00 – 14:00

Plats
Karlbergsskolan


Genomgång av vårt skjutmaterial men möjlighet att få hjälp för egen del