Styrelsemöte


Datum/Tid
2023-09-27: 18:00 – 19:45

Plats
Karlbergsskolan


Styrelsemötet äger denna gång rum i Karlbergsskolans omklädningsrum