Styrelsen


Vid årsmötena som hålls i februari varje år väljs klubbens styrelse.

Ungdomsrepresentant: Calle Staaf