Materialdag fixade utrustningen


Under lördagen den 18 november hade vi en materialdag för att fixa till pilar och bågar mm. En av arbetsuppgifterna som Henrik höll i var att märka upp alla bågar med längd och styrka. Det står nu på alla stockar typ 68/22 tillsammans med bågens unika nummer. Denna text ska alltid vara vänd utåt i bågställen.