Materialdag med ny skjutvägg


Under lördagen den 26 november var det mycket att göra för de sex som kom, Malin, Kevin, Tim, Mattias, Jerry och Henrik. Hela skjutväggen fick fronterna utbytta till nya Etaphonskivor.

Tim och Jerry fixar iordning skjutväggen med nya Etaphonskivor

Bågar och pilar behövde gås igenom så att alla pilar blev okej och befintliga bågar gjordes iordning.

Mattias fixar mittlinningar med strängningsapparaten

Sedan hade vi några nyinköpta bågar som behövde strängas och fixas så att de kan användas för våra nya skyttar på torsdagar och onsdagar.

Henrik med en nyinköpt båge placerar nocklägena på rätt plats