Årsmöte klart och Arvid blev pristagare


Mattias vid spakarna när verksamhetsberättelsen gicks igenom

Den 20 februari hade klubben årsmöte i Sundsta Bad- och idrottshus lokal Halvmånen. Efter mötes öppnande av Gunnar tog Mattias hand om ordförandeskapet.

Under mötet fastslogs styrelsens ansvarsfrihet för 2022 och en ny styrelse för 2023 valdes där Therese Olsson ersattes av Anneli Brändén som ledamot, men i övrigt fortsätter styrelsen som tidigare, se mer på sidan Styrelse.

När protokollet är klart kommer det att läggas upp på sidan Årsmöten.

En punkt var val av nya hedersmedlemmar och där valdes Britta och Bosse Eriksson som även var närvarande in. Tack för allt ni bidragit med genom åren!

En annan punkt var att medlemsavgifterna höjs från och med 2024 med 100 kr för vuxna och familjer till 600 kr respektive 1000 kr. Läs mer på sidan medlemsansökan om vad som gäller och under hela 2023 gäller de nuvarande avgifterna.

Och så hade vi naturligtvis utdelningen av Barbro Lundqvists ungdomspris som för verksamhetsåret 2022 gick till Arvid Schönberg med följande motivering:

Arvid har genomåret gått från klarhet till klarhet i sitt långbågsskytte med flera klubb- och distriktsrekord där det även blev guld på Junior-SM på tavla utomhus. Arvid har även trivts i skogen där han tog hem Jakt-KM under året. Med sitt seriösa och positiva sätt är Arvid samtidigt en uppskattad kamrat och en fin representant för klubben.

Arvid och Gunnar ställer upp för fotografen
,