Kategori: Möte

  • Årsmötet på ny plats

    Årsmötet på ny plats

    På måndagskvällen den 19 februari hade klubben sitt årsmöte. Denna gång var vi på den nya Eva-Lisa Holtz arena. Efter att vi haft lite problem att komma in i lokalen Diskusen samlades 20 medlemmar för att hålla mötet. Då uppstod nästa problem. Det fanns ingen HDMI-kabel! Vi valde då att köra mötet helt analogt som…

  • Årsmöte klart och Arvid blev pristagare

    Årsmöte klart och Arvid blev pristagare

    Den 20 februari hade klubben årsmöte i Sundsta Bad- och idrottshus lokal Halvmånen. Efter mötes öppnande av Gunnar tog Mattias hand om ordförandeskapet. Under mötet fastslogs styrelsens ansvarsfrihet för 2022 och en ny styrelse för 2023 valdes där Therese Olsson ersattes av Anneli Brändén som ledamot, men i övrigt fortsätter styrelsen som tidigare, se mer…