Kategori: Möte

  • Årsmöte klart och Arvid blev pristagare

    Årsmöte klart och Arvid blev pristagare

    Den 20 februari hade klubben årsmöte i Sundsta Bad- och idrottshus lokal Halvmånen. Efter mötes öppnande av Gunnar tog Mattias hand om ordförandeskapet. Under mötet fastslogs styrelsens ansvarsfrihet för 2022 och en ny styrelse för 2023 valdes där Therese Olsson ersattes av Anneli Brändén som ledamot, men i övrigt fortsätter styrelsen som tidigare, se mer…